การรับประกัน

การรับประกันการรับประกัน

 1. รถที่ได้รับสิทธิ์รับประกัน
  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด รับประกันรถที่ผลิตหรือจำหน่ายโดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด หรือผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น
 2. ระยะเวลาการรับประกันตัวรถ
  นับจากวันส่งมอบรถบรรทุกให้กับลูกค้ารายแรกโดยมีระยะเวลาการรับประกันกำหนด 2 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
 3. ขอบเขตการรับประกัน
  บริษัทฯ จะจัดหา หรือซ่อมแซมส่วนประกอบของรถบรรทุกเฉพาะส่วนที่บริษัทฯ ได้ยอมรับในความบกพร่องของวัสดุ หรือฝีมือการประกอบเท่านั้น
  เมื่อบริษัทฯ ได้ยอมรับความชำรุดบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการประกอบในรายการใด บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซม ปรับแต่ง หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบของรถบรรทุกที่ชำรุดบกพร่องนั้นให้ โดยไม่คิดราคา รวมทั้งไม่คิดค่าบริการในการเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบนั้นด้วย
 4. ข้อปฏิบัติเพื่อรักษาสิทธิ์การรับประกัน
  การใช้บัตรฟรีค่าแรงเพื่อตรวจเช็กตามระยะ จำกัดอยู่ภายในระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนด แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน
  การนำรถบรรทุกเข้าตรวจเช็กตามระยะทางที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุที่มีรายชื่ออยู่ในคู่มือการใช้และการบำรุงรักษารถบรรทุกอีซูซุจะได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าแรงตรวจเช็กตามรายการ
ที่ระบุในบัตรฟรี 5 ครั้ง คือ การตรวจเช็กที่ระยะ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน/ 20,000 กม. หรือ 12 เดือน/ 30,000 กม. หรือ 18 เดือน/ 40,000 กม. หรือ 24 เดือน และ50,000 กม. หรือ 30 เดือน แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน

รายการนอกเหนือการรับประกันตัวรถ
แบตเตอรี่ รับประกัน 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต
ยางรถบรรทุก รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต

item-partner

logo-partner

ใหม่! ยอดแห่งคู่คิดมืออาชีพ

มั่นใจสูงสุดด้วยบริการก่อนและหลังการขายที่พร้อมสรรพ อีซูซุไม่เพียงแค่มุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์การขนส่งอย่างดีที่สุด แต่ยังพร้อมเป็นคู่คิดมืออาชีพสำหรับธุรกิจขนส่ง ด้วยการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าตลอดวัฏจักรการใช้งานของรถตั้งแต่การแนะนำผลิตภัณฑ์ บริการด้านสินเชื่อ การให้คำแนะนำด้านการต่อตัวถัง การให้ความสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยีมิมาโมริ รถบรรทุกอัจฉริยะเพื่อการขนส่ง บริการแพ็กเกจซ่อมบำรุงแบบเหมาจ่าย บริการให้คำปรึกษา รถบรรทุกอีซูซุ ทางโทรศัพท์ 24 ชั่วโมง บริการด้านอะไหล่ ตลอดจนบริการตรวจเช็กและซ่อมบำรุงเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และผลกำไรได้อย่างสูงสุด...